โปรแกรมโครงการ และแผนงานออนไลน์
ท่านมีหรือยัง ?

-สำหรับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
-ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
-เห็นความคืบหน้าของโครงการ และยอดเงินเป็นปัจจุบัน ทั้งหมดและแต่ละโครงการ
-ทุกคนมีส่วนร่วม
-ความสะดวกสบายของผู้ร่วมงานของท่าน
-รายงานโครงการได้อย่างสะดวก และเป็นเอกภาพ
-นำเสนอโครงการแบบ สไลด์โชว์
รอช้าอยู่ทำไม ทดลองใช้ และติดต่อเราได้ที่ 0652354598
โปรแกรมโครงการ และแผนงานออนไลน์  ทดสอบการใช้งาน    ขอรหัสผ่านได้ที่นี้
รอพบการวิดิโอสอนการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรมของโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 5.0 ได้ที่นี้ เร็วนี้

แนะนำโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 5.0


วิดีโอ สอนการใช้งานพัสดุ ออนไลน์

   การตั้งค่า ตัวบุคคลและตัวแทนจำหน่าย กำหนดรหัสพัสดุ กำหนดรหัสครุภัณฑ์


วิดีโอ สอนการใช้โปรแกรมแผนงาน โครงการ ออนไลน์

  ทดสอบการใช้งาน    ขอรหัสผ่านได้ที่นี้

   การตั้งค่า กำหนดกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ กำหนดประเภทเงิน กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน


   การเพิ่มโครงการ

   การแก้ไขโครงการ

   การสร้างแบบสอบถาม qrcode

   การจัดสรรงบประมาณ

   การขอใช้เงินตามโครงการ (เจ้าหน้าที่แผน)

   การตอบแบบสอบถาม qrcode

   การรายงานโครงการ

   การให้ความเห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการ)

Copyright © All rights make by termtemsoft.com